Bloc d'habitatges Mas Mainer a Reus (Tarragona) Bloc d'habitatges Mas Mainer a Reus (Tarragona) Bloc d'habitatges Mas Mainer a Reus (Tarragona)

 
18135
Bloc d'habitatges Mas Mainer a Reus (Tarragona)
2018 - En curs
Unifamiliar Sant Jordi

Es tracta d'un edifici residencial, d'uns 7.400 m2, situat en el municipi de Reus. L'edifici consta de dos soterranis i nou plantes sobre rasant. Aquest edifici és el primer que formarà part d'un conjunt residencial situat a la cantonada de la seva parcel·la en forma de L.

La missió de Windmill ha estat realitzar el projecte de fonamentació i estructura de l'edifici. La nova edificació queda constituïda per forjats reticulars. De forma excepcional, les terrasses es realitzen amb llosa armada, per a complir amb els requeriments arquitectònics de composició i volum de les façanes.

Un dels aspectes més rellevants del projecte ha estat el compliment de les deformacions en els extrems de les terrasses que emboliquen l'edifici, ja que el seu vol ronda els 2,50 metres.