Coberta de la Necròpoli de Tarragona Coberta de la Necròpoli de Tarragona Coberta de la Necròpoli de Tarragona Coberta de la Necròpoli de Tarragona

 
18120
Coberta de la Necròpoli de Tarragona
2018
Agència Catalana del Patrimoni Cultural

L'àrea corresponent a la zona arqueològica de la necròpoli paleocristiana de Tarragona, es troba protegida per una estructura singular projectada per l'arquitecte Emilio Pérez Piñero i que va ser executada a l'inici de la dècada dels anys 70 del passat segle.

L'estructura es compon per la successió d'unes voltes de bohèmia, generades per mitjà d'una estructura reticular espacial d’acer de notable esveltesa, recolzada sobre
pilars metàl·lics, de secció en calaix tancat, situats en les interseccions de les encavallades de suport de les voltes.

El present treball té per objecte el de documentar l’anàlisi realitzada del comportament mecànic de l'esmentada estructura, motivat per la perduda de diferents peces de la coberta, enfront de l'acció d'elevades càrregues de vent esdevingudes a inici de l'any 2018 i en alguna mesura, en les degradacions evidents i patològiques que es constaten en bona part de les parts visibles de l’estructura en qüestió, el que fa que l’anàlisi i discussió s’estengui al problema de la durabilitat físico-química i del comportament mecànic de l’entramat resistent.

Finalment, es contempla en el present treball una proposta tècnic-econòmica per a la substitució del sistema de coberta i la rehabilitació de l'estructura analitzada.