Habitatge unifamiliar a Castellvell del Camp (Tarragona)

 
18111
Habitatge unifamiliar a Castellvell del Camp (Tarragona)
2018 - En curs
ZASAFE

Es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllat, format per cinc caixes desplaçades i girades entre si i, unides per un gran espai central diàfan. La volumetria del projecte es cenyeix al contorn d’aquestes caixes, de les quals disposen d’una única altura excepte una d’elles que té dos nivells. El forjat de l’espai central es col·loca a una cota inferior respecte la resta.

La missió de Windmill ha estat calcular l’estructura de l’habitatge, tenint en compte els requisits arquitectònics. Per això, els forjats estan formats per bigues de fusta laminada i entrebigat tipus sàndwich, compost per panells de fibres, aïllament interior i un revestiment de fusta tricapa. L’estructura vertical que envolta les caixes es soluciona amb murs de bloc de formigó cel·lular.

Cab destacar el disseny de l’escala materialitzada amb una xapa d’acer plegada recolzada sobre platines i, parcialment, penjada al sostre amb tirants.