Coberta per a pista poliesportiva a El Morell (Tarragona) Coberta per a pista poliesportiva a El Morell (Tarragona) Coberta per a pista poliesportiva a El Morell (Tarragona) Coberta per a pista poliesportiva a El Morell (Tarragona)

 
18106
Coberta per a pista poliesportiva a El Morell (Tarragona)
2020
Víctor Pujol Hugas

El projecte arquitectònic consisteix en la construcció d’una coberta per una pista poliesportiva que té una superfície aproximada de 2.200 m2. Als laterals curts de la pista s’hi disposen dues petites edificacions d’aproximadament 170 m² de superfície per a situar-hi els vestuaris. Una d’aquestes construccions tindrà la coberta accessible al públic.

La coberta s’ha resolt amb encavallades de 33 metres de llum disposades cada 7,40 metres i recolçades sobre els pilars d’acer que es troben al perímetre de la pista. Entre els pilars que suporten les encavallades s’han afegit uns pilars addicionals seguint els requeriments de l’arquitectura.

Totes les encavallades estan formades per un cordó inferior tubular traccionat i dos cordons superiors tubulars comprimits formant arcs parabòlics. Els cordons es connecten amb tubs disposats en diagonal i segons la geometria de la arquitectura.