Open Thesis Fabrication 2017-2018 Open Thesis Fabrication 2017-2018 Open Thesis Fabrication 2017-2018 Open Thesis Fabrication 2017-2018 Open Thesis Fabrication 2017-2018

 
18101
Open Thesis Fabrication 2017-2018
2018
Institute for Advanced Architecture of Catalonia

El taller de l’IAAC Open Thesis Fabrication ha proposat per al curs 2017-2018 la construcció d’un petit pavelló, a les seves instal·lacions de Valldaura, a partir d’un mur executat mitjançant peces ceràmiques de fang reciclable impreses en 3D amb el robot que té el seu FabLab a Barcelona.

La col·laboració de Windmill al taller ha cobert dues àrees de treball:

La primera, ha consistit en l’estudio teòric de peces ceràmiques simples emfatitzant conceptes estructurals elementals, com equilibri, resistència i rigidesa, i conceptes més complexes, com les formes d’equilibri en segon ordre (fonamentalment, vinclament) o de equilibri post-elàstic dels materials.

Aquesta part del treball, va passar també per una anàlisi computacional de peces ceràmiques mitjançant el Mètode dels Elements Finits, intentant correlacionar l’anàlisi computacional amb el comportament real de les peces. Cal destacar que la correlació cercada no resulta tan trivial quan el material és troba en estat fresc (quan s’està imprimint), situació que defineix moltes vegades l’estat més crític en la tècnica de la impressió 3D de fang.

La segona, ha consistit en un suport més orientat al disseny de les peces que conformen el referit mur i al disseny general del propi mur en relació a la resta d’elements constructius.

 


Descàrregues