Ampliació del pavelló poliesportiu La Gamba a Vilafranca del Penedès (Barcelona) Ampliació del pavelló poliesportiu La Gamba a Vilafranca del Penedès (Barcelona) Ampliació del pavelló poliesportiu La Gamba a Vilafranca del Penedès (Barcelona) Ampliació del pavelló poliesportiu La Gamba a Vilafranca del Penedès (Barcelona)

 
18079
Ampliació del pavelló poliesportiu La Gamba a Vilafranca del Penedès (Barcelona)
2018-2020
080 Arquitectura

El projecte consisteix en l’ampliació d’un pavelló poliesportiu municipal a Vilafranca del Penedés. La nova edificació consta d’un pavelló amb una superfície construïda de 3.000 m2, junt amb la connexió, per mitja d’un pont, al pavelló existent.

La missió de Windmill ha estat dissenyar i calcular l’estructura per a cobrir l’espai diàfan de 39x62m, quedant configurada per mitjà de una estructura metàl·lica de pòrtics amb encavallades tubulars.

El repte principal ha estat dissenyar una estructura de grans llums que queda vista des de l’exterior i de la qual queda suspesa la coberta, junt amb el disseny d’una fonamentació compatible amb un estrat d’argiles expansives.