Ampliació d'un supermercat al municipi de Les, Lleida Ampliació d'un supermercat al municipi de Les, Lleida Ampliació d'un supermercat al municipi de Les, Lleida

 
18041
Ampliació d'un supermercat al municipi de Les, Lleida
2018-2020
Oken

Es tracta de l’ampliació de l’edifici del supermercat Boya, situat en el municipi de Les (Lleida). El projecte proposa una zona de càrrega i descàrrega per a camions, coberta mitjançant encavallades d’acer laminat.

La missió de Windmill ha estat dissenyar l’estructura de la coberta lleugera, recolzada únicament en cinc pilars col·locats estratègicament per a que la planta sigui el més diàfana possible.  Sobre els pilars d'acer laminat en calent, es disposen dues encavallades tipus Warren, amb una llum màxima de 39 metres, realitzades amb perfils normalitzats. Sobre aquesta estructura primària, es disposen ortogonalment a elles, una sèrie d’encavallades de menor cantell i de la mateixa tipologia. Per últim, es col·loquen perfils secundaris, a mode de corretges, per a suportar l’acabat de coberta.