Estructura laminar ceràmica a la fira de CEVISAMA de 2018 Estructura laminar ceràmica a la fira de CEVISAMA de 2018 Estructura laminar ceràmica a la fira de CEVISAMA de 2018 Estructura laminar ceràmica a la fira de CEVISAMA de 2018

 
17340
Estructura laminar ceràmica a la fira de CEVISAMA de 2018
2018
Instituto de la Tecnología Cerámica

L’objecte d’aquest treball ha estat el de comprovar estructuralment, d’acord a la normativa espanyola actual, una estructura dissenyada pel grup MaP+s de la universitat de Harvard, per l’edició de CEVISAMA 2018 que se celebra a la ciutat de Valencia.

El disseny geomètric consisteix en un entramat de barres autoportants fet amb rajoles ceràmiques de 6 mm d’espessor. El sistema és de planta triangular i secció corbada. Les costelles que formen l’estructura arriben al terra en els vèrtexs del triangle i queden volades en l’altre extrem, deixant pas en les cares del mateix.

Per resoldre el creuament entre costelles, les seccions presenten una ranura per encaixar les unes amb les altres. En cada intersecció es creuen únicament 2 costelles, en cap punt se’n troben tres. Aquestes interseccions s’encaixen geomètricament, sense disposar de cap mitjà d’unió addicional.

Les costelles es fabriquen a taller i es transporten al lloc de muntatge partides en dues parts. La unió entre les dues parts de la costella es realitza mitjançant unions cargolades.

L’estabilitat del conjunt es aconsegueix amb un sistema de tirants, de petit espessor i amagats sota la tarima de paviment, que impedeix el moviment horitzontal de les costelles.