Igor García

Enginyer Industrial per la
UNIVERSITAT DE LA RIOJA
Màster en enginyeria en estructures de fusta per la
UNIVERSITAT DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Estructures de Fusta

Igor col·labora amb Windmill des de 2022 en projectes d'estructures mixtes en les que la fusta participa com a element constructiu. Porta més de 15 anys d'experiència al sector de les estructures de fusta col·laborant amb promotors, fabricants i enginyeries, en arquitectures d'obra nova i rehabilitació, en el sector de l'edificació, l'industrial i en projectes d'infraestructura exterior.

 

La modelització per elements finits 3D conjugada amb els mètodes de disseny actuals més avançats garanteixin el rigor i la professionalitat en els traballs en els que ha pres participació.


igor.garcia@windmill.com.es

Oficina  
Tarragona
Any incorporacio  
2023
Correu  
Llengües de treball

•  Castellano
•  English
•  Català
Especialitats

•  Disseny i càlcul d'estructures de fusta
Serveis

• Auditoria de projectes i enginyeria de valor
• Estructures arquitectòniques
• Estructures d'enginyeria civil


Treballs de referència