Anàlisi estructural de la Capella de l'antic Seminari Conciliar de València Anàlisi estructural de la Capella de l'antic Seminari Conciliar de València Anàlisi estructural de la Capella de l'antic Seminari Conciliar de València Anàlisi estructural de la Capella de l'antic Seminari Conciliar de València Anàlisi estructural de la Capella de l'antic Seminari Conciliar de València Anàlisi estructural de la Capella de l'antic Seminari Conciliar de València

 
17311
Anàlisi estructural de la Capella de l'antic Seminari Conciliar de València
2017-2018
Juan Ángel Reig Martínez

La capella objecto d'estudi, finalitzada l'any 1.853, es troba localitzada en el conjunt arquitectònic que albergava l'antic Seminari Conciliar de València, actualment Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer. L'edifici, de cort academicista, va ser projectat per l'arquitecte D. Timoteo Calvo Ibarra, presentant una gran austeritat tant en el seu envoltant exterior, com en la seva decoració interior.

L'estructura analitzada es compon a partir de fàbriques de maó ceràmic massís presos amb morter de calç i columnes de pedra natural, sobre les quals descansen arcs de maó ceràmic massís, així com voltes i cúpules de maó pla.

L'objecte del treball va ser realitzar l'anàlisi estructural d'aquesta capella, motivat per l'estat patològic, consistent en un marcat esquerdat de les voltes, llunetes i murs creuers, pel qual es van realitzar models d'anàlisis gràfiques i per mitjà d'elements finits del conjunt estructural.

Per mitjà d'aquesta anàlisi es va poder interpretar i justificar l'origen de la patologia esmentada, així com proposar diferents alternatives d'intervenció, orientades a la reparació i estabilització dels elements estructurals afectats.