Gelosia de peces ceràmiques per a un estand de CEVISAMA Gelosia de peces ceràmiques per a un estand de CEVISAMA Gelosia de peces ceràmiques per a un estand de CEVISAMA

 
17276
Gelosia de peces ceràmiques per a un estand de CEVISAMA
2017-2018
Instituto de la Tecnología Cerámica

Després de la celebració del concurs Trans-fites per a la Fira de Cevisama 2018, aquesta escultura dissenyada pels arquitectes Elena de Oleza i Louis Sicard, va resultar guanyadora de la tercera edició.

El projecte parteix de la idea de la peça ceràmica com a generadora de l'estructura, centrant-se en ella tot el disseny escultòric. La geometria cilíndrica es compon d'una gelosia de rajoles ceràmiques, la unió crea triangles equilàters distribuïts en tot el perímetre de la base circular. L'alçada total del conjunt és d'uns 3 metres. Cal destacar el joc de colors creat en funció de la direcció del recorregut, blanc en un sentit i marró argilós en l'altre.

El treball de Windmill ha consistit en l'avaluació de la seguretat de l'estructura i el disseny dels sistemes d'equilibri per al seu correcte funcionament.

L'estructura treballa en una dualitat d'elements comprimits i traccionats. La compressió es manifesta principalment en les diagonals verticals, sent els cordons horitzontals els elements a tracció. Per no comprometre l'estabilitat del conjunt ni la resistència de la pròpia ceràmica, aquestes traccions són suportades per filades de cables equidistants cada 30 cm. S'han dissenyat unes peces de geometria "palmar", creades mitjançant resina plàstica en motlles, com a element d'unió de la ceràmica.

Els cables, el material és el niló, presenten un gruix de 2 mm. Amb l'objectiu de millorar el comportament del conjunt enfront de càrregues accidentals, es va proposar el tensat dels mateixos. Per controlar la tensió de partida durant la construcció, es va controlar la deformació