Edifici d'oficines al port de Tarragona Edifici d'oficines al port de Tarragona Edifici d'oficines al port de Tarragona

 
17268
Edifici d'oficines al port de Tarragona
2017-2021
Sans Arquitectes

El projecte s’organitza en tres plantes sobre rasant, on la superfície construïda ronda els 1.000 m2. Les plantes son rectangles de diferents amplades i llargades, generant volums en voladís en la façana principal.

L’estructura horitzontal es resolt amb forjats bidireccionals, del tipus reticular, amb cassetons recuperables per un requeriment arquitectònic. Per tal de combatre la deformació de la peça en voladís, s’han incorporat pòrtics metàl·lics embeguts dins del forjat.

L’estructura vertical es resolt amb pilars metàl·lics i un parell de murs contravent de formigó armat.