El formigó amb armadura post-tesa a l'edificació El formigó amb armadura post-tesa a l'edificació El formigó amb armadura post-tesa a l'edificació El formigó amb armadura post-tesa a l'edificació El formigó amb armadura post-tesa a l'edificació

 
17226
El formigó amb armadura post-tesa a l'edificació
2017
COAC Tarragona

La utilització del formigó amb armadura posttesa a l’estat espanyol, en termes de quantitat, queda significativament per sota del que resulta comú en alguns dels països del nostre entorn econòmic. Una de les claus que rau al darrera d’aquesta infrautilització és possiblement el no massa estès domini de la tècnica del posttesat dins del món de l’arquitectura, el que ha derivat en una coneixença una mica basada en el que podríem denominar “rumors”. 

Els sostres conformats amb formigó posttesat no resulten ni tan cars ni tan difícils d’executar com algunes vegades es pensa. Ans al contrari, sobre tot en el marc d’un determinat ventall de llums, el forjat posttesat suposa un sostre competitiu i prou fàcil d’executar, entre d’altres significatius avantatges.

A la xerrada es proposa la revisió de les bases de la tècnica del posttesat dins del món de l’edificació, tant a nivell de disseny com de càlcul, tot fent també incís en algunes possibilitats arquitectòniques o d’utilització d’aquesta tècnica, tant en casos que podríem qualificar de més quotidians com en casos més singulars.


Descàrregues