Samantha Carrión

Arquitecta per la
UNIVERSITAT DEL AZUAY
Màster en Disseny i Càlcul d'Estructures Arquitectòniques
UNIVERSITAT RAMON LLULL
Tècnic analista de
Windmill Structural Consultants, S.L.P.

Samantha és graduada en Arquitectura, obtenint el diploma de millor graduada de la promoció 2020, en la Universitat del Azuay, a Conca, l'Equador.

En 2022 va realitzar un Màster Universitari en Gestió Integral de la Construcció amb especialitat en disseny i càlcul estructural, en la Universitat Ramón Llull – La Salle, a Barcelona. En el qual, comença en la recerca d'estructures amb la seva TFM, que consistia a comparar el comportament estructural d'un edifici, amb diferents tipologies estructurals (bigues de formigó armat, biga calaix d'acer, cintres metàl·liques i bigues postensadas).

Actualment està realitzant el doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme, a Barcelona en la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva tesi tracta sobre edificis en altura (100-200m) sotmesos a càrregues dinàmiques, més específicament, de vent.

També ha investigat sobre en la innovació de sistemes constructius en terra, per la qual cosa va obtenir primer lloc en concurs “Pavelló Patrimonial d'Artesans Emblemàtics” organitzat per la Institut Nacional de Patrimoni Cultural i el Centre Interamericà d'Arts Populars de l'Equador.


samantha.carrion@windmill.com.es

Oficina  
Barcelona
Any incorporacio  
2021
Correu  
Llengües de treball

•  English
•  Castellano
Especialitats

•  Càlcul dinàmic
•  Edificis en altura


Treballs de referència