Reforma i ampliació del Poliesportiu municipal de la Bisbal del Penedès (Tarragona) Reforma i ampliació del Poliesportiu municipal de la Bisbal del Penedès (Tarragona) Reforma i ampliació del Poliesportiu municipal de la Bisbal del Penedès (Tarragona)

 
17146
Reforma i ampliació del Poliesportiu municipal de la Bisbal del Penedès (Tarragona)
2017-2022
UTE Angles Pàmies

Es tracta de la reforma i ampliació del pavelló esportiu del municipi de la Bisbal del Penedès, a Tarragona. Les actuacions es divideixen en tres fases: nous vestuaris en planta baixa amb una superfície de 350 m2, reforma de la pista central d’uns  840 m2 i rehabilitació de l’edifici del bar que consta de tres plantes i té una superfície total de 1.000 m2.

La missió de Windmill ha estat realitzar el projecte de reforma i ampliació de l’estructura de tot el conjunt. L’estructura dels nous vestuaris s’ha realitzat mitjançant una llosa massissa de formigó sobre pilars metàl·lics. En el cas de la pista, ha estat necessari reforçar les encavallades metàl·liques a causa del seu nou estat de càrregues.

Per últim, en l’edifici del bar han obert nous forats en murs e instal·lat un ascensor. A més, es planteja la possibilitat d’augmentar la superfície de l’edifici, afegint una sala polivalent en l’actual coberta. Per aquest motiu, ha estat necessari reforçar el terra d’aquest nivell a causa de l’augment de càrregues d’ús.