Edifici a la Plaça Europa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Edifici a la Plaça Europa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Edifici a la Plaça Europa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Edifici a la Plaça Europa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Edifici a la Plaça Europa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Edifici a la Plaça Europa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Edifici a la Plaça Europa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

 
17142
Edifici a la Plaça Europa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
2017-2019
VIAPLANA ARQTS

Es tracta d'un edifici d'oficines que forma part d'un conjunt arquitectònic a manera de sòcol a la plaça Europa de Barcelona. L'edificació consta d'un soterrani i 5 plantes sobre rasant, amb una superfície construïda total d'uns 6.650 metres quadrats.

La missió de Windmill ha estat projectar l'estructura per finalitzar l'edifici inacabat i la seva connexió amb el “pont” existent. La nova part cimentada acull un tram de túnel de la línia 9 del metre de Barcelona. La nova edificació queda constituïda per forjats de xapa col·laborant a sobre d'una estructura metàl·lica, per al cas de les plantes a nivell de rasant. En quant al sostre del soterrani, es va emprar una llosa massissa sobre pilars de formigó armat.

El reto principal és cobrir l'espai diàfan d'oficines amb llums de fins a 12 metres i cantells de forjat fitats, juntament amb la necessitat d'un muntatge ràpid i un procés constructiu que faciliti l'execució in situ d'els elements estructurals.