Voltes tabicades

 
17102
Voltes tabicades
2017
-

Assaig de càrrega d'una volta paredada en un taller a Cabanes (Castelló),organitzat en el magatzem central de l'empresa Materials de Construcció, L'Arc S.L. (http://www.materialeselarco.com).

Al mes de març de 2017 diversos tècnics de Windmill vam participar en un curs-taller de construcció de voltes de maó de pla. De les estructures que es van construir, deixem aquí dos vídeos amb els assajos de càrrega, de les estructures en les que participarem en la seva construcció.

D'una banda, es van assajar dos arcs amb envans transversals, en els quals es va carregar amb un bloc de formigó d'aproximadament 1,7 tones i en el qual es va poder comprovar l'efecte que aquests produeixen en l'estabilitat de l'estructura, ja que els simples arcs d'un full de maó de 3 cm no serien capaços de suportar la càrrega.

El segon assaig es realitza sobre una volta bohèmia o de "mocador", tipologia que va ser usada amb profusió pel mestre Guastavino als Estats Units, que es genera per mitjà de canons rebaixats amb generatriu d'arcs de circumferència.

Es va poder comprovar que el comportament estructural de la volta, un cop formades les ròtules plàstiques en la clau i els arcs torals, és la formació d'una parella d'arcs virtuals diagonals, que descarreguen sobre les pilastres de suport. Així mateix, es ratifica la màxima de: "un arc o una volta és estable si els seus peus són estables davant empentes laterals", en aquest cas garantit per mitjà d'un tirant horitzontal, que un cop fissurada l'estructura manté l'estabilitat del conjunt.