GARRAF ESTATE
Margarides al parc del Tibidabo de Barcelona Margarides al parc del Tibidabo de Barcelona Margarides al parc del Tibidabo de Barcelona Margarides al parc del Tibidabo de Barcelona

 
17096
Margarides al parc del Tibidabo de Barcelona
2017
Miàs Architects

Las margarides conformen un umbracle esvelt en el que l’ombra la defineixen 12 pètals tèxtils. El suport o tija consta de tres branques (perfils buits de secció circular) que s’obren al donar suport als pètals, ja a la seva part superior. Cada pètal queda tancat per una sort d’anell d’acer que permet el tesat de les teles i el treball d’aquestos com a mènsules. A més, la inclusió d’unes barres anul·lars permet la moderació de las seccions, al apuntalar circumferèncialment les referides mènsules, tot impedint que es tanquin “lliurement” sobre la pròpia tija.

La missió de Windmill ha passat pel peritatge de l’estructura i pel estudi del seu ancoratge i fonamentació. En veritat, la fonamentació queda conformada per una gran fulla de formigó, que fa a la vegada de banc, el volum de la qual impedeix la bolcada general de la flor encara en las circumstàncies més adverses de vent. En aquest sentit, cal destacar la posició fortament asimètrica del banc de formigó, el que ha comportat un estudi detallat de la bolcada de l’estructura en front qualsevol orientació i intensitat del vent.
 

Descàrregues