JORDI RICART TRIAS
Peritatge d'un sector de l'antic Hospital de Santa Magdalena, actual arxiu comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc (Tarragona) Peritatge d'un sector de l'antic Hospital de Santa Magdalena, actual arxiu comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc (Tarragona) Peritatge d'un sector de l'antic Hospital de Santa Magdalena, actual arxiu comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc (Tarragona) Peritatge d'un sector de l'antic Hospital de Santa Magdalena, actual arxiu comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc (Tarragona) Peritatge d'un sector de l'antic Hospital de Santa Magdalena, actual arxiu comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc (Tarragona) Peritatge d'un sector de l'antic Hospital de Santa Magdalena, actual arxiu comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc (Tarragona)

 
17067
Peritatge d'un sector de l'antic Hospital de Santa Magdalena, actual arxiu comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc (Tarragona)
2017
Consell Comarcal de la Conca de Barberà

L'antic hospital de Santa Magdalena és un edifici històric situat al municipi de Montblanc, pertanyent a la regió de la Conca de Barberà a Tarragona. Es tracta d'un edifici gòtic construït entre els segles XV i XVI.

L'ús actual de l'edificació és el d'arxiu municipal de la comarca. L'origen dels treballs es basa en la intenció per part del Consell Comarcal de Montblanc d'utilitzar un dels forjats existents com una zona d'arxiu i emmagatzematge de documentació, mitjançant la col·locació d'uns mòduls d'armaris compactes.

El treball de Windmill ha consistit en la realització d'un peritatge de la capacitat de càrrega d'un forjat situat a la planta primera de l'edifici. Dit forjat es compon, d'una banda, de semibigueta armada prefabricada de formigó amb revoltó de formigó i encastades en murs de maçoneria de gran espessor.

De l'altra, destaca la presència d'una volta d'aresta, la qual dóna suport, en conseqüència, sobre murs de maçoneria, encarregats de suportar les empentes laterals d'aquest element estructural.

Per dur a terme el treball, es van realitzar unes cales amb la intenció de conèixer els diferents materials, dimensions i localització dels elements constructius que componen l'estructura. A partir de la presa de dades, s'han realitzat dos tipus diferents d'anàlisi. D'una banda, per avaluar la capacitat de càrrega del forjat unidireccional, s'ha realitzat una anàlisi evolutiva no lineal d'una secció del mateix. Pel que fa a la volta d'aresta, s'ha realitzat un estudi estimatiu de la distribució de tensions davant la presència d'una càrrega asimètrica sobre aquest element.