Avaluació de la seguretat de les Capelles Imperfectes del Monestir de Batalha a Portugal Avaluació de la seguretat de les Capelles Imperfectes del Monestir de Batalha a Portugal Avaluació de la seguretat de les Capelles Imperfectes del Monestir de Batalha a Portugal Avaluació de la seguretat de les Capelles Imperfectes del Monestir de Batalha a Portugal Avaluació de la seguretat de les Capelles Imperfectes del Monestir de Batalha a Portugal

 
15214
Avaluació de la seguretat de les Capelles Imperfectes del Monestir de Batalha a Portugal

-

Capelles imperfectes del Monestir de Batalha, a Portugal.

Una antiga història explica que les Capelles imperfectes mai van ser acabades a causa de la insuficient capacitat de l'estructura existent per a suportar els esforços d'una volta estavellada de 20 m de diàmetre.

L'estudi comença amb una avaluació de la seguretat de l'estructura existent. Es van dur a terme una inspecció visual i un estudi amb georadar a la primera fase del treball per entendre la configuració actual de l'edifici. A continuació, s'ha desenvolupat un model amb elements finits amb una geometria en 3D del complex.

A causa de les incerteses pel que fa a les propietats dels materials, s'ha dut a terme una anàlisi de sensibilitat per estudiar el comportament de l'estructura existent pel que fa a les càrregues verticals i la resposta dinàmica de la mateixa mitjançant una anàlisi de pushover a les dues direccions principals.

Després de la validació de la bona condició de l'estructura, la implementació d'un disseny simulat sobre una volta estrellada és duta a terme sota diferents fases del procés constructiu. L'estudi històric proporciona la forma geomètrica usada de la possible volta.

Un model d'elements finits ha estat creat combinant elements en 3D per als nervis i elements en 2D per modelitzar la plementeria de la volta. Una anàlisi de sensibilitat és un cop més considerat per validar les diferents possibilitats sobre les propietats dels materials. Els resultats de l'anàlisi baix pes propi mostren que la construcció de la coberta podria ser perfectament possible sota un ampli marge de seguretat.


Descàrregues