"Rehabilitació del Mercat de la Barceloneta", Infodomus, Espanya. 2008

El projecte de reforma i ampliació del Mercat de la Barceloneta, promogut per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona i la Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis de Barcelona, tenia per objecte la modernització de l’antic mercat, la seva ampliació i la rehabilitació de part de la seva estructura. L’actuació implicava la substitució integral de les antigues instal·lacions. El seu emplaçament queda definit, a mode de rectangle obert, pels carrers de la Maquinista, del Baluard y de l’Atlàntida (aquestes dos darreres paral·leles) dins de l’entramat general de carrers del barri barcelonès de la Barceloneta. L’emplaçament és pla i horitzontal.

L’obra fou portada a terme per Acciona, amb la participació destacable de Nagrup en tot allò referent a l’execució dels elements estructurals d’acer laminat, la  col·laboració de la qual va resultar determinant per a l’èxit de l’obra. Cal destacar que el projecte executiu de l’estructura va ser desenvolupat en gran mesura durant la pròpia execució de la estructura, circumstància que va afegir un grau més de dificultat a un projecte que, per la seva pròpia concepció, no resultava en gairebé res senzill.

El projecte, concebut a l’estudi d’arquitectura de Josep Miàs, escriu gran part de seu dens discurs arquitectònic a través de l’estructura. D’aquesta manera, l’estructura queda al descobert en casi la totalitat d’espais adquirint un notable protagonisme, como succeïa, apart de al mercat original de la Barceloneta, a la majoria dels mercats històricament rellevants del nostre entorn. Tanmateix, la concepció de cada subsistema resistent, de cada element bàsic i de cada secció, va suposar una constant i exhaustiva reflexió arquitectònica i, per tant, estructural.