Construcció de l'atracció Shambala a Port-Aventura Construcció de l'atracció Shambala a Port-Aventura Construcció de l'atracció Shambala a Port-Aventura

 
Construcció de l'atracció Shambala a Port-Aventura

La construcció de l’atracció Shambala, amb els seus pràcticament 80 metres d’alçada, va suposar en el seu moment (anys 2011-2012) l’erecció de l’atracció més alta d’Europa de les del seu tipus: roller-coaster.

El seu traçat presenta constants i prominents canvis de direcció del comboi de passatgers, circumstància que, combinada a la seva velocitat de sortida, propera als 135 km/h, provoca l’aparició de fortes acceleracions sobre l’estructura i, per tant, sobre els seus elements de suport i fonamentació. L’acceleració màxima arriba a un valor de 3·g.

A més, la seva longitud (propera als 1,6km) i la seva extensió en planta, provoca que l’atracció quedi recolzada en estrats de sòl que, si més no en la seva part més superficial, resultin de diferent natura. Aquesta diferència es veu accentuada en alguns sectors per la forta reorganització topogràfica de l’àrea que va implicar el projecte general de l’atracció.

Per altra banda, els esforços dinàmics derivats de l’acció del comboi, afegits a la també rellevant acció del vent en una construcció d’aquesta alçada i esveltesa, provoquen que no pocs dels elements de recolzament experimentin en algunes situacions d’anàlisi traccions dinàmiques d’intensitat molt rellevant, a la par de forces dinàmiques de lliscament. De fet, les exigències majors en el disseny i càlcul de la fonamentació es derivaven de las accions d’aixecament i/o lliscament, condició que va comportar configuracions dels elements de fonamentació, en alguns casos, certament atípiques. En un parell de situacions, en les que s’ajuntaven a la base diversos postes de l’estructura, va resultar inevitable la utilització de micropilots.