Nova seu d'iGuzzini a Espanya Nova seu d'iGuzzini a Espanya Nova seu d'iGuzzini a Espanya Nova seu d'iGuzzini a Espanya Nova seu d'iGuzzini a Espanya Nova seu d'iGuzzini a Espanya Nova seu d'iGuzzini a Espanya

 
Nova seu d'iGuzzini a Espanya

La nova seu d’iGuzzini a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) conforma una mena de llum de taula gegant, amb una alçada equivalent a la d’un edifici convencional de 6 plantes. Al seu interior allotja 4 plantes de oficines que queden suspeses des de la coronació. El concepte de planta suspesa no suposa una gran novetat en sí mateix, particularment en un edifici d’oficines. No obstant es donen dos circumstàncies en el projecte que converteixen aqueixa acció de suspensió en quelcom més singular: la primera, per que la suspensió es realitza des d’un masteler central (plantejament menys comú) i, la segona, per que la façana actua també d’element de suspensió, malgrat la seva doble curvatura.

Aqueix plantejament general provoca que els forjats hagin de ser entesos com a elements laminars, per tant, també amb esforços axials molt rellevants.

Por altra part, la visibilitat de l’estructura en un projecto amb un marcat discurs arquitectònic va obligar a una revisió constant i profunda de la solució de casi tots els elements resistents, a la par de nusos i altres detalls.