Nou recinte firal a Reus, Tarragona Nou recinte firal a Reus, Tarragona Nou recinte firal a Reus, Tarragona Nou recinte firal a Reus, Tarragona

 
Nou recinte firal a Reus, Tarragona
2009
Alonso Balaguer y Arquitectos Asociados

El nou edifico Tecno-Parc de Reus, que totalitza a prop de 60.000m2 entre estructura i fonamentació, es presenta com una construcció que allotja un programa en el que l’ús com a recinte firal es combina amb la presencia de un viver d’empreses, d’oficines de la Cambra de Comerç, d’estudis de televisió i, en les dues plantes de soterrani, d’una gran superfície d’aparcament que dona servei a tot el conjunt. Tanmateix, es contempla un gran auditori amb un aforament superior a les vuit-centes persones. 

La lògica ubicació del recinte firal a la planta baixa en combinació amb la resta d’usos a les plantes superiors provoca, de entrada, un desajust entre las necessitats estructurals d’uns i altres espais pels a priori molt diferents requeriments de llum estructural. A més, para l’organització de l’espai expositiu, de més 3600m2 de superfície, es requerien llums que variaven entre els 15 i els 22,5 metres. 

A l’anterior circumstància s’afegeix la exigua disponibilitat d’alçada pel plantejament dels forjats per la proximitat a l’aeroport de Reus. A la vegada, el trànsit proper de les aeronaus imposava una forta exigència en el referent al aïllament acústic de la construcció, el que va provocar que els sostre haguessin de suportar quelcom més de massa que en altres casos més comuns. Tanmateix, la propietat exigia una construcció plurifuncional en la pràctica totalitat dels seus espais nobles, el que implicava la impossibilitat de disposar sistemes de diagonalització de forma genèrica.

Amb l’escenari descrit es reduïen les possibilitats pràctiques de resolució de la estructura horitzontal a una única tipologia: la de forjats posttesats alleugerits.