Torre d'habitatges a València Torre d'habitatges a València Torre d'habitatges a València

 
Torre d'habitatges a València
2009
Iñaki Ábalos

La torre, situada al sector de Sociópolis de la ciutat de València, sobrepassa les 20 plantes sobre la rasant del carrer, tot i que consta també d’un cos annex de 4 plantes d’alçada.

L’ús principal de la construcció és el d’habitatge, és al que cab afegir el d’aparcament de associat als propis habitatges. L’aparcament s’estén al llarg de las tres plantes de soterrani, les quals ocupen l’empremta complerta de la parcel·la.

Els soterranis s’ubiquen en bona mesura per sota del nivell freàtic, nivell sobre el que té alguna incidència el proper nou llit del Túria. Aquesta circumstància va complicar lleugerament el projecte de fonamentació: el volum de càrrega mobilitzat per la construcció feia necessària la utilització de pilots sota el referit nivell freàtic. En aquest sentit, es va considerar la opció de pilots encamisats executats abans de realitzar el bombeig de aigua necessari per a rebaixar el nivell freàtic (drenatge) finalment però, es va demostrar viable la clava de pilotes prefabricats de formigó, opció aquest darrera perfectament compatible amb el treball de drenatge del sòl.

La torre disposa d’un nucli estructural de formigó armat, coincident amb el propi nucli de comunicació vertical, element que equilibra por sí mateix la pràctica totalitat de las accions de vent.

Cab destacar tanmateix que es va haver de considerar alguns apeuaments de certa rellevància per l’evolució de la geometria de la façana en altura.