Rehabilitació del Complex Fabril de Can Framis Rehabilitació del Complex Fabril de Can Framis Rehabilitació del Complex Fabril de Can Framis Rehabilitació del Complex Fabril de Can Framis Rehabilitació del Complex Fabril de Can Framis

 
Rehabilitació del Complex Fabril de Can Framis

El museu de Can Framis, pertanyent a la fundació Vila Casas, es conforma a partir de la rehabilitació d’un antic conjunto fabril, situat a l’ara denominat districte del 22@ de la ciutat de Barcelona. El conjunt estava format por tres naus, els forjats i sostres de les quals estaven genèricament en mal estat. Una de las tres naus presentava molt mal estat de conservació, fins i tot en murs i façanes. En el fonamental, el projecto de rehabilitació o de reutilització del conjunt passa precisament per la substitució complerta de la nau en pitjor estar per una de nova factura, i pel buidat dels forjats i sostres de les dos altres naus.

En les naus reutilitzades els forjats es plantegen a partir de lloses de formigó armat i els sostres mitjançant una estructura de fusta (de principis mecànics iguals a l’existent). La estructura vertical, resolta mitjançant pilars metàl·lics, queda adjacent a les antigues façanes, circumstància que va provocar que els encofrats de les lloses tingueren que guardar “contrafletxes”, en resultar la distància entre pilars en relació al cantell dels propis forjats major del que és habitual en aquesta tipologia.

A la nova nau es planteja un gran voladís que s’aconsegueix interpretant les dues plantes superiors d’aquest bloc como un prisma rígid (de formigó), prisma de gran inèrcia front a la flexió.