Reforma del Reforma del Reforma del Reforma del

 
Reforma del "Paseo del Óvalo" (Terol)
2004
B720 Arquitectura

El Passeig de l’Oval de Terol és una de les peces destacables del conjunt patrimonial de Terol. El nucli històric de Terol se situa uns 25 metres por sobre de la propera estació de ferrocarril. Per a salvar aquest desnivell es va construir una escalinata al primer quart del passat s. XX, obra del enginyer José Torán de la Red, catalogada avui com a Bé de Interès Cultural. L’objecte del projecte de reforma del Passeig de l’Oval, l’autoria del qual pertany a David Chipperfield i B720 Arquitectura, és la disposició de dos ascensors que permeten salvar el referit desnivell d’una forma més operativa i pròpia del s. XXI. A més, es va aprofitar per a realitzar una reforma más general de la pavimentació del passeig en sí, ubicat aquest a la cota superior.

Originalment, el fort desnivell era salvat en bona mesura mitjançant un mur de maçoneria que, per gravetat, equilibrava la forta empenta propiciada per la part de sòl corresponent. Aquest element va dificultar en gran mesura la formació del forat necessari per a la ubicació dels ascensors i de la seva sortida, concebuda aquesta darrera como l’entrada a una gruta. No obstant, de forma general, el forat es va realitzar mitjançant la utilització de murs pantalla, de diferent espessor i alçada, murs que varen quedar travats pel terra del propi passeig i per altres elements interiors compatibles amb la proposta arquitectònica.

Va ser necessària la utilització de bastaixos o dames executades de forma manual i descendent en allà a on la presencia del mur original va fer impossible el treball de la pantalladora. 

A més, la formació de l’entrada va comportar la numeració i recuperació de carreus del mur original per a restituir-lo de forma integral al seu contacte amb la pròpia entrada.