Passera a Mungia (Biscaia) Passera a Mungia (Biscaia) Passera a Mungia (Biscaia)

 
Passera a Mungia (Biscaia)

Aquesta passera connecta el centre urbà de Mungia amb el parc de Torrebillela sobre el riu Butron. El pont presenta una primera particularitat: es tracta realment d’un circuit en espiral que permet resoldre la diferència de cota existent entre el propi parc i el carrer des del que s’habilita el seu accés a questa zona. La segona i més rellevant singularitat ve donada pel fet de que el citat circuit en espiral es defineix en un dels seus costats com un voladís de fins a 17 metros de longitud.

La estratègia per a la resolució del voladís passa pel aprofitament del pendent dels dos trams inclinats que el defineixen per a la formació d’una gran mènsula. La clau resideix, doncs, en la diferència d’angle entre els trams inclinats, pròxima als 15º, suficient però per a que l’encastament del voladís o de la gran mènsula presenti una alçada propera als 4 metres.

El mecanisme d’equilibri descrit provoca que hi hagi un desfàs o excentricitat entre las forces laminars actuants als dos trams inclinats clau, el que provoca, al mateix temps, que la rigidesa transversal dels taulers sigui molt més rellevant que en un problema de pont més comú.