Hotel Zafiro a Almería

 
17013
Hotel Zafiro a Almería
2017
Josep Oliva i Oliva

El projecte general passa per la reutilització d’un antic hotel construït a la dècada dels anys 60 del passat segle XX. L’estructura de l’edifici original, de caràcter fortament unidireccional, presentava característiques pròpies de l’època, podent destacar-se la dependència de la seva estabilitat horitzontal dels elements de partició i tancament en una zona a on els terratrèmols esperables poden arribar a presentar una notable intensitat.

A més l’estructura primigènia patia en alguna mesura el deteriorament lògic per l’acció del pas del temps i, de forma localitzada, l’acció d’un incendio menor.

El repte fonamental del projecto estructural va passar per incrementar les capacitats d’equilibri horitzontal de l’estructura de forma autònoma i, de forma particular, por l’augment de la ductilitat de l’estructura mitjançant el confinament de bona part del seus nusos.