Viaducte a Suècia Viaducte a Suècia Viaducte a Suècia Viaducte a Suècia

 
17019
Viaducte a Suècia
2017
Infrakonsult

El projecte defineix l’estructura d’un viaducte sobre el riu Indalsälven, ruta 796, a Suècia. Actualment existeix un viaducte que realitza aquesta funció, però degut al mal estat serà substituït.

El viaducte té 420 metres de longitut, dividit en 7 trams, recolzat en 6 piles i 2 estreps. Permet la circulació de trànsit motoritzat amb un carril per a cada sentit y la circulació de vianants i bicicletes en un altre carril adaptat.

La missió de Windmill Structural Consultants ha sigut calcular els elements estructurals y la cimentació del viaducte. L’estructura està formada per un tauler mixt, format per una llosa superior de formigó armat que treballa conjuntament amb dues jàsseres armades d’acer laminat de secció variable seguint una traça parabòlica.

El tauler es recolza sobre piles i estreps de formigó armat. Les seves arestes son arrodonides per no afectar el flux del riu Indalsälven i preservar la seva ecologia. La cimentació es compon de pilotatges o sabates en funció de les característiques geotècniques trobades. Les sabates realitzades en formigó armat i els pilots són de tipus metàl·lic clavats.

La localització del viaducte planteja una sèrie de dificultats com la realització d’un projecte segons els estàndards normatius i tecnològics suecs.

A més, cal destacar la afectació d’una climatologia extrema, amb un gradient de temperatura de 70ºC, així com sistemes de cimentació profunda d’ús local, com es tracta del pilot clavat, per a la realització de cimentacions de les piles i estreps.