Habitatge unifamiliar a un penya-segat a Xàbia (Alacant) Habitatge unifamiliar a un penya-segat a Xàbia (Alacant) Habitatge unifamiliar a un penya-segat a Xàbia (Alacant) Habitatge unifamiliar a un penya-segat a Xàbia (Alacant)

 
17010
Habitatge unifamiliar a un penya-segat a Xàbia (Alacant)
2017-2019
Singular Studio

Es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllat, situat a la vora d’un penya-segat, en el municipi de Xàbia, Alacant. L’edificació consta de dues plantes sobre rasant i un habitatge auxiliar semisoterrat. La superfície construïda total és de 388 m2.

La missió de Windmill ha estat realitzar el projecte d’estructura de l’habitatge unifamiliar, constituït per forjats de plaques alveolar sobre una estructura metàl·lica, formada per jàsseres i pilars.

L’objectiu principal ha estat cobrir els grans espais diàfans, mitjançant cantells reduïts pels forjats i minimitzant els costos. La fonamentació de l’habitatge auxiliar s’ha resolt mitjançant una llosa flotant sobre sabates corregudes situades a una distancia de seguretat respecte a la vora del penya-segat.