Reforma d'un hotel del grup Melià a Granada Reforma d'un hotel del grup Melià a Granada Reforma d'un hotel del grup Melià a Granada Reforma d'un hotel del grup Melià a Granada

 
17008
Reforma d'un hotel del grup Melià a Granada
2017
SEZTE SET


L'immoble, situat a la ciutat de Granada, va ser construït en a l'any 1965 i està destinat a l'hostaleria. Es tracta d'un edifici compacte, de geometria rectangular, format per planta de soterrani i nou nivells sobre rasant. Cal ressenyar, que l'accés a l'edifici en la seva façana principal, es formalitza per mitjà d'una porxada que s'estén al llarg de la mateixa.

El present treball tracta d'informar sobre la possibilitat de realitzar una obertura d'un gran pati interior de l'edifici, així com la instal·lació d'una piscina en coberta, com a part de la reforma integral de l'edifici.

Atenent a la situació geogràfica en la qual es troba l'edificació, en una localitat de risc sísmic alt com és la ciutat de Granada, ha estat necessari l'avaluació del comportament davant una situació accidental de sisme per a la configuració existent, així com per a la situació modificada, realitzant-se una anàlisi quantitativa i qualitatiu dels resultats obtinguts en aquests estudis.