Reforma i rehabilitació del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona Reforma i rehabilitació del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona Reforma i rehabilitació del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona Reforma i rehabilitació del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona Reforma i rehabilitació del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

 
16169
Reforma i rehabilitació del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
2016-2018
Soffitto Arquitectura

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona es tracta d'un edifici localitzat a la Plaça del Rei de la ciutat. L'edifici en qüestió data la seva data de construcció de l'any 1960. Es tracta d'un edifici amb una estructura principalment de formigó composta per bigues de cantell de secció variable i lloses massisses de formigó i murs de càrrega del mateix material i, en alguns casos, d'obra de fàbrica de maó convencional. A la planta soterrani trobem una estructura suportada sobre pilars de formigó armat.

Amb motiu de la proposta de reforma i rehabilitació arquitectònica de l'edifici, el treball de Windmill ha consistit en dissenyar i calcular les diferents actuacions estructurals a realitzar amb l'objectiu de condicionar l'edifici als nous requeriments exigits pel museu.

Així, dins de les actuacions principals, destaca l'obertura d'un nou nucli de comunicació vertical format per una escala de xapa d'acer i el reforç del forjat de coberta per a suportar les càrregues d'una nova maquinària d'instal·lacions. S'ha dissenyat, addicionalment, una nova passarel·la metàl·lica d'accés a l'edifici, que dóna continuïtat a la ja existent des de la Torre de l'Pretori.

Cal destacar la dificultat del disseny de l'estructura a causa del marge d'incertesa existent en els elements actuals en un edifici actualment en ús d'aquestes característiques.