Base nàutica a Salou (Tarragona) Base nàutica a Salou (Tarragona) Base nàutica a Salou (Tarragona) Base nàutica a Salou (Tarragona)

 
16160
Base nàutica a Salou (Tarragona)
2016
Garcia Riera

Es tracta de la construcció d'una base nàutica, situada en la platja de Ponent, al terme municipal de Salou (Tarragona).

El projecte s’organitza en una única planta, l'accés a l'edifici s'articula per mitjà d'una terrassa exterior a l'aire lliure, què s'estén cap a l'interior d'edifici, formant un distribuïdor cobert. A banda i banda d'aquesta terrassa coberta se situen els dos mòduls, un d'ells allotjarà un aula de vela i espai d'informació i un altre es destinarà a vestuaris i magatzem.

El conjunt es tanca per mitjà d'una pell exterior, formada per un tancament de panells de policarbonat cel·lular i una coberta tèxtil microperforada.

L'encàrrec es correspon amb un treball d'optimització d'una estructura dissenyada per mitjà una successió de pòrtics metàl·lics, amb perfils tubulars, forjats de xapa plegada d'acer tipus col·laborant i fonamentacions prefabricades del formigó i ancoratge tubular (www.piloedre.es)

Es va aconseguir l'optimització de l'estructura existent per mitjà del disseny d'una estructura que, seguint la mateixa configuració conceptual, adoptés seccions de perfils més eficients que les considerades en el projecte original, reduint així la seva empremta de carboni en reduir la quantia d'acer emprada en la seva construcció.