Bloc d'habitatges al passeig Mare de Déu del Coll al districte de Gràcia de Barcelona Bloc d'habitatges al passeig Mare de Déu del Coll al districte de Gràcia de Barcelona

 
16154
Bloc d'habitatges al passeig Mare de Déu del Coll al districte de Gràcia de Barcelona
2016-2018
FAF INMUEBLES

El projecte consta de dues unitats constructives diferents: un edifici de nova construcció i un altre rehabilitat de forma integral. 

El conjunt s’ubica en una parcel·la amb un fort desnivell; la diferència entre la cota inferior i la superior és de dues plantes resultes amb un sistema mixta de murs de contenció i murs pantalla.

La parcel·la no s’edifica en la seva totalitat. Es deixen molts espais al voltant per a la creació de jardins i terrasses exterior, així com una piscina comunitària.

L’estructura de l’edifici està resolta amb pilars i forjats reticulars.  Els pilars es disposen en la línia de tancament fet que faria incompatible l’estructura amb la disposició del pàrquing. En el sostre soterrani es disposa un entramat de bigues de gran canto que estintolen l’estructura superior, per tal de disposar els pilars del pàrquing en una trama regular, més òptima per aquest ús.

S’ha realitzat una remunta sobre l’edifici existent de dues plantes sobre les actuals, a més de les intervencions puntuals en l’estructura existent per a reforç i per adaptació als nous usos.