Habitatge entre mitjaneres a Alginet (València) Habitatge entre mitjaneres a Alginet (València) Habitatge entre mitjaneres a Alginet (València) Habitatge entre mitjaneres a Alginet (València) Habitatge entre mitjaneres a Alginet (València) Habitatge entre mitjaneres a Alginet (València) Habitatge entre mitjaneres a Alginet (València) Habitatge entre mitjaneres a Alginet (València)

 
16129
Habitatge entre mitjaneres a Alginet (València)
2016-2019
Fran Silvestre Arquitectos

Es tracta d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, localitzada en la localitat d'Alginet, a València. L'edificació consta de dues plantes i té una superfície construïda de 360 m², aprox.
L'habitatge es configura unida a un dels murs de mitgeria, fins a la meitat de la profunditat aproximadament. Deixa un pati en la part posterior de la parcel·la, on se situa la piscina i un pati longitudinal paral·lel a l'habitatge.

La planta baixa presenta la part del programa funcional de dia, i alhora més públic. Tota la façana del pati queda envidrada en gairebé tota la seva totalitat. En contraposició, la planta primera de l'habitatge es planteja com un volum principalment tancat amb buidatges en la zona de terrasses i volant més enllà del perímetre de la planta baixa.

La missió de Windmill ha consistit en la realització del disseny i càlcul del projecte d'estructura de l'habitatge, centrant-se en buscar una solució lleugera per als forjats malgrat les grans llums i volades que presenta l'edifici, i sustentar l'habitatge amb els mínims suports verticals per a alliberar al màxim l'espai lliure de la planta. Tota l'estructura queda resolta per una volada en aparent desequilibri.

Per a això, com a sustentació vertical s'han disposat murs de formigó i pilars metàl·lics de manera puntual. Quant als elements horitzontals, es resolen amb forjat colaborante, sobre corretges d'acer laminat tipus IPE que recolzen en bigues també metàl·liques tipus HEB del mateix cant. D'aquesta forma, es permet salvar llums de fins a 8 metres en el cas més desfavorable, i embeure tot el forjat, en un gruix de 27 cm sense cap element de despengi.

La façana superior de l'edifici té embeguda una cintra metàl·lica que funciona com biga contínua en tot el perímetre. Aquesta es recolza en dos punts, enriostrats transversalment.