Estand Estand Estand

 
16120
Estand "Cubo de Punta" a la feria de CEVISAMA a València
2016-2017
Instituto de la Tecnología Cerámica

Aquest estand, promogut pel Instituto de la Tecnología Cerámica de Castellón amb motiu de la fira de CEVISAMA de l’any 2017, consisteix en la construcció d’un tríedre pur col·locat de manera que la seva bisectriu queda vertical i el seu vèrtex a la part superior del conjunt. Les cares del tríedre queden definides per un entramat ortogonal de peces ceràmiques. A la vegada, l’entramat de peces ceràmiques queda suportat por una fina retícula de tubs de acero de secció circular que conformen l’estructura del conjunt.

Cab destacar la dificultat de mantenir l’esveltesa requerida per als tubs estructurals en ares a aconseguir que la percepció de les cares de la construcció fora entesa literalment com als plans de un tríedre. Això va comportar la utilització localitzada d’un sistema d’atirantament i un acurat estudi de les capacitats mecàniques dels diferents tipus de nus.