Bloc de sis habitatges a Toledo Bloc de sis habitatges a Toledo Bloc de sis habitatges a Toledo

 
16099
Bloc de sis habitatges a Toledo
2016-2017
Iniciativas FAOS

El projecte objecte a estudi tracta de la construcció d'un bloc de sis habitatges al centre històric de la ciutat de Toledo. Aquest bloc s'edificarà sobre els murs de maçoneria de planta baixa que corresponen amb les restes arquitectòniques pertanyents a una antiga edificació protegida que data del segle XVII-XVIII.

La missió de Windmill consisteix en la resolució de dos ítems diferenciats. D'una banda, l'estudi de les condicions de càrrega i fonamentació de les restes arquitectòniques existents i per un altre, el disseny i dimensionament de l'estructura que pertany a la nova edificació dels sis habitatges. 

Cal destacar principalment l'estudi realitzat sobre l'estat i condicions de fonamentació que presenten les restes muraries que actualment es troben en la parcel·la. Això és així, ja que l'estudi geotècnic de referència recomanava per a la construcció del nou edifici, la realització una fonamentació profunda a causa de la mala qualitat del terreny superficial. Aquesta dada és incongruent amb l'estat actual dels murs, els quals no han presentat cap patologia rellevant en més dels seus 300 anys de vida. Per tant, s'ha estudiat l'historial de tensions en el mur i les presumibles tensions de contacte del terreny passades, presents i futures per determinar els valors admissibles, tant de la maçoneria com del terreny. A continuació, es dissenyarà una estructura per a la nova construcció, la més lleugera possible amb la intenció de no superar en cap moment aquests valors.