Digital Urban Orchard: robotic manufacturing of complex shape

 
16089
Digital Urban Orchard: robotic manufacturing of complex shape
2016-2017
Institute for Advanced Architecture of Catalonia

L’Orquídia és un pavelló lleuger dissenyat i executat per els alumnes del IaaC com a part del desenvolupament de l’exercici de tesis de Màster. Aquest pavelló es concep per ser col·locar en la coberta del mateix centre d’estudis i poder realitzar una funció principal d’hivernacle junt amb altres tipus de funcions secundàries. El pavelló es genera mitjançant barres de fusta serrada de secció quadrangular de 4,5 cm de costat. Un cop modelitzat el disseny, les peces es tallen i s’acoblen mitjançant fabricació robòtica en arcs d’uns 72 cm d’àmbit i llum variable generats per 18 capes de barres de fusta. Cada un d’aquests arcs ha de ser auto estable davant el seu propi pes per garantir un correcte procés constructiu. Un cop generats 12 arcs i col·locats en posició, s’uneixen uns amb els altres per generar una estructura estable a tots els nivells. En un procés posterior es cobrirà amb una pell plàstica parametritzada que generarà les condicions ambientals necessàries per l’hivernacle.

La intervenció de Windmill en aquest projecte ha consistit en l’assessorament davant l’estabilitat de l’estructura. S’han avaluat, juntament amb els estudiants, les condicions necessàries per generar arcs auto estables mitjançant la superposició de barres articulades i triangulacions, havent estudiat tant les condicions teòriques com l’execució de nusos. També s’han avaluat condicions de contorn i estabilitat de l’estructura en un estat final.