Anàlisi de talusos pel mètode de Bishop Anàlisi de talusos pel mètode de Bishop Anàlisi de talusos pel mètode de Bishop Anàlisi de talusos pel mètode de Bishop Anàlisi de talusos pel mètode de Bishop Anàlisi de talusos pel mètode de Bishop

 
16057
Anàlisi de talusos pel mètode de Bishop
2016-2017
Windmill

Davant la necessitat de verificar l'estabilitat de talusos a un gran nombre de projectes, es va implementar juntament amb el WM-AGE  la comprovació de l'estabilidat d'aquests mitjançant el mètode de Bishop modificat (1955).

 

Amb aquest mètode, es suposa una ruptura circular del terreny, i es discretitza en diferents seccions el cercle de ruptura escollit. Per a cadascuna de les seccions, s'imposa l'equilibri per comprovar l'estabilitat de la llesca.

 

Basant-se en aquest procediment, el programa realitza un procés iteratiu on es comproven multitud de cercles de ruptura, escollint el pèssim com al factor de seguretat del talús a calcular.

 

Un cop desenvolupada aquesta fase del programa, es va incorporar la possibilitat d'afegir diferents estrats del terreny, donant cabuda a poder afegir càrregues en superfície modelitzant-les com si fóssin estrats a la part superior del talús.