Habitatge unifamiliar per a un artista gallec Habitatge unifamiliar per a un artista gallec Habitatge unifamiliar per a un artista gallec Habitatge unifamiliar per a un artista gallec Habitatge unifamiliar per a un artista gallec

 
16051
Habitatge unifamiliar per a un artista gallec
2016-2017
OutedayTaboas Arquitectos

Es tracta d'un habitatge unifamiliar aïllat, situada en el municipi de Poio a Pontevedra. L'edificació consta d'una planta baixa amb una superfície construïda aproximada de 320 m2.

La missió de Windmill ha consistit en la realització del projecte d'estructura de l'habitatge unifamiliar, constituïda per una geometria de piràmides troncocònica formades per perfils d'acer laminat i coberta lleugera metàl·lica. Al centre de cada pirámide apareix un òcul, com a element d'il·luminació de cadascuna de les estades de la casa.

Destaca la peculiaritat de la geometria i la pròpia forma de treball estructural de la mateixa. Les unions dels diferents elements metàl·lics que conformen les piràmides també configuren un punt singular, el disseny del qual ha estat pensat per evitar a tot moment la formació de ponts tèrmics en l'edificació.