Nau industrial a Benissanet (Tarragona) Nau industrial a Benissanet (Tarragona) Nau industrial a Benissanet (Tarragona) Nau industrial a Benissanet (Tarragona) Nau industrial a Benissanet (Tarragona) Nau industrial a Benissanet (Tarragona) Nau industrial a Benissanet (Tarragona)

 
16018
Nau industrial a Benissanet (Tarragona)
2016-2021
NUA Arquitectures

El projecte arquitectònic, obra de NUA arquitectures (www.nuaarquitectures.com), resol la formació d’una nau de caràcter industrial dins del nucli urbà de Benissanet (Tarragona). Per aquest fet es planteja una coberta en dent de serra que proposa unes pendents i superfícies pròpies del nucli urbà. A més, la coberta, de caràcter lleuger, queda rematada amb una sèrie de plafons plàstics que simules una coberta de teula àrab per requeriment de la normativa urbanística.

Tot i que la planta és sensiblement trapezoïdal, es pot dir que el sostre cobreix un espai sense pilars d’aproximadament 20 per 30 metres. Per això es plantegen un conjunt d’encavallades, en les que els tirants en diagonal es materialitzen mitjançant barres de diàmetre reduït, en contraposició al resta d’elements que queden conformats amb perfils tipus HEB.

La discontinuïtat superficial de la coberta, provocada per la ja citada formació del dent se serra, ha comportat un estudi detallar de la forma d’equilibrar el vinclament lateral del cordó superior de les encavallades mitjançant la formació de grups de triangulacions que ajudes a definit la pròpia proposta arquitectònica, al tractar-se d’una estructura vista.

Poder cal destacar també que, de forma localitzada, es contempla la formació d’un altell que queda parcialment suspès d’una de les encavallades. 
http://tectonicablog.com/docs/GonGar.pdf