Caseta de Paper a la fira de CEVISAMA Caseta de Paper a la fira de CEVISAMA

 
15187
Caseta de Paper a la fira de CEVISAMA
2015
Instituto de la Tecnología Cerámica

La Casita de Papel té una longitud de 5,19 m i amplària de 4,15 m. La planta està divideixi en dues per permetre el pas dels visitants, fins al nivell de + 4.00. A partir d'allí, la seva geometria es regeix a la típica coberta a dues aigües, fins a aconseguir els 7,00 m. En el seu interior, s'allotgen quatre murs verticals en forma d'aspa, dels quals la seva funció és exposar diferents tipus de ceràmica.

La missió de Windmill ha estat verificar dels elements estructurals que la componen. La Casita de Papel està formada per tubs de cartró premsats, units entre ells per peces de fusta massissa de faig i en el seu interior, conté quatre murs de ceràmica que estabilitzen el conjunt.

Cal destacar la dificultat denriostar l'estructura mitjançant elements que passin desapercebuts a l'ull humà, com són la col·locació de cables estratègics entre els plànols que formen els tubs de cartró. En el càlcul, també s'ha tingut en compte, la possible embranzida dels visitants i les imperfeccions produïdes pel muntatge.