Escultura Forces de la Natura a Shanghái Escultura Forces de la Natura a Shanghái

 
15178
Escultura Forces de la Natura a Shanghái
2015-2017
Fundición Artística Vilà

"The Force of Nature" (La força de la natura), és una sèrie d'escultures de l'artista italià Lorenzo Quinn que representen la mare naturalesa. En el model en qüestió les dimensions ronden els 5 metres d'alçada (sense comptar el pedestal) i 6 metres de dimensió horitzontal, sent la totalitat d’aquest un "voladís".

L'escultura mostra una figura femenina que sembla trobar-se en una posició clarament descompensada, davant de l'efecte de la gravetat. Simula subjectar una bola del món, allunyada del seu cos, amb unes esveltes cintes. Llevat que aprofités l'efecte de la força centrípeta, efecte del que les escultures per ser elements inerts no poden beneficiar-se, la bola del món sembla abocada a caure a terra.

El gran repte del projecte consisteix justament en solucionar aquesta clara descompensació entre el gran voladís de 6 metres i la finor dels elements que el sustenten (braços i cintes) sense perdre la seva esveltesa característica.

D'altra banda, ha calgut tenir en compte efectes de fatiga. Les accions de vent a les que es pot veure exposada l'escultura generen, entre altres, accions dinàmiques harmòniques que impliquen solucionar problemes associats de fatiga.