Estudis previs per a la cubrició i reforma del Camp Nou Estudis previs per a la cubrició i reforma del Camp Nou Estudis previs per a la cubrició i reforma del Camp Nou Estudis previs per a la cubrició i reforma del Camp Nou Estudis previs per a la cubrició i reforma del Camp Nou

 
15176
Estudis previs per a la cubrició i reforma del Camp Nou
2015-2016
Josep Miàs

La proposta arquitectònica proposava lampliació del Camp Nou des dun plantejament de total respecte a l’actual estadi. Aquest plantejament o voluntat, portat al seu màxim, passava per la condició de que tota l’estructura corresponent a l’ampliació no pogués presentar una interacció rellevant amb la present, resultant sengles estructures pràcticament independents.

La missió de Windmill va passar por discutir i validar la independència ressenyada, car que la nova estructura havia d’abastar alçades prominents des de la seva pròpia base per a, a la coronació, suportar la nova càscara o cúpula de cobriment de l’estadi. Amb aquest objectiu es va participar activament amb l’equip d’arquitectes en la definició geomètrica de l’entramat resistent.

Cal destacar que lanàlisi de la nova estructura, la qual circumscrivia sencerament l’actual Camp Nou, va passar, en última instància, pel càlcul dinàmic del conjunto complert, donat que la esveltesa de la proposta havia de ser compatible amb els criteris de confort (en front les vibracions) d’un estadi d’aquesta categoria