Projecte de desmontatge de l'edifici Entaban de BASF al polígon de La Canonja (Tarragona) Projecte de desmontatge de l'edifici Entaban de BASF al polígon de La Canonja (Tarragona) Projecte de desmontatge de l'edifici Entaban de BASF al polígon de La Canonja (Tarragona)

 
15138
Projecte de desmontatge de l'edifici Entaban de BASF al polígon de La Canonja (Tarragona)
2015
BASF - The Chemical Company

L'objecte del projecte és l'enderrocament d'una edificació industrial que va quedar inacabada l'any 2.008.

Després d'una inspecció de la construcció, així com una avaluació de l'estabilitat del construït, i posteriorment a l'anàlisi de costos de diferents alternatives. La propietat va decidir procedir a la demolició de la nau i revalorarizar el residu, produint-se àrids que s'empraran posteriorment com sub-bases de vials interiors de la pròpia planta.

La demolició es va realitzar per mitjans mecànics, per mitjà de dues retroexcavadores dotades de pinces hidràuliques de demolició primària, dotades de fulles per al tall d'acer i secundades per una planta mòbil de trituració i classificació.