Reforma d'una nau industrial al barri del Poble Nou de Barcelona Reforma d'una nau industrial al barri del Poble Nou de Barcelona Reforma d'una nau industrial al barri del Poble Nou de Barcelona Reforma d'una nau industrial al barri del Poble Nou de Barcelona Reforma d'una nau industrial al barri del Poble Nou de Barcelona

 
15034
Reforma d'una nau industrial al barri del Poble Nou de Barcelona
2015-2018
AMAS CB

Aquest projecte, dirigit per l’arquitecte Nuria Salvadó (www.nuriasalvado.com) en col·laboració amb l’arquitecte Pep Anglès,  ha implicat la rehabilitació de dues petites naus industrials al mateix temps. A més, cadascuna de les naus contemplava diferents etapes constructives com acostuma a ser comú en les construccions de certa antiguitat. Aquest context ha propiciat que es tingui que enfrontar la rehabilitació (i en alguns casos el reforç) de variades tipologies estructurals i, fins i tot, fonaments. Entre les tipologies estructurals existents es trobaven pilars de fosa, bigues de fusta, gelosies reblonades i fins forjats de xapa col·laborant en alguna de les seves versions més primària.

Els elements estructurals de la superfície de nova construcció, destinats bàsicament a substituir les parts existents no aprofitables, ocupen una superfície significativa en el còmput global del projecte. En aquestos casos, l’estructura passa per la formació de parets de càrrega d’obra de fàbrica de maó, per la col·locació de perfils i entramats de perfils d’acer laminat i, en el cas de forjats i cobertes, per la disposició de panells de fusta contralaminda (CLT) en diferents versions. Els panells de CLT van ser subministrats i col·locats por l’empresa Egoin (www.egoin.com). De forma més localitzada, també es va utilitzar la tècnica del forjat col·laborant.

Cal destacar la col·locació de dues noves bigues Vierendeel de quelcom més de 11 metres de vano que han permès salvar la distancia citada sense recórrer a la utilització de perfils de gran cantell, els quals haguessin resultat incompatibles amb la disponibilitat d’espai que permetia l’organització arquitectònica en qualsevol dels dos nivells afectats.