Habitatge unifamiliar a la urbanització Torre en Conill de Bétera (Valencia) Habitatge unifamiliar a la urbanització Torre en Conill de Bétera (Valencia) Habitatge unifamiliar a la urbanització Torre en Conill de Bétera (Valencia)

 
15027
Habitatge unifamiliar a la urbanització Torre en Conill de Bétera (Valencia)
2015-2016
vam 10 arquitectura y paisaje

Es tracta d'un habitatge unifamiliar situat a la urbanització Torre en Conill de Bétera (València). L'habitatge consta de quatre nivells, dels quals els dos últims estan afectats per la intersecció de la coberta inclinada uniforme a una aigua, i a la vegada creant espais a doble i triple altura.

La missió de Windmill ha estat dissenyar una solució òptima que encaixi amb l'estètica de l'habitatge format per una sèrie de pilars i una envolvent de formigó armat que soluciona els voladissos i dobles espais de l'habitatge.

Cal destacar la dificultat per generar l'atractiva volumetria de l'habitatge formada per volassos de gairebé 5 metres de longitud sobre la piscina o a l’entrada de l'habitatge i la formalització de la coberta inclinada formada per una llosa massissa i un conjunt de costelles que cobreixen dobles i triples espais, tant exteriors com a interiors.