Ampliació del pavelló municipal de Vila-seca per als jocs mediterranis, Tarragona 2018 Ampliació del pavelló municipal de Vila-seca per als jocs mediterranis, Tarragona 2018 Ampliació del pavelló municipal de Vila-seca per als jocs mediterranis, Tarragona 2018 Ampliació del pavelló municipal de Vila-seca per als jocs mediterranis, Tarragona 2018 Ampliació del pavelló municipal de Vila-seca per als jocs mediterranis, Tarragona 2018

 
14133
Ampliació del pavelló municipal de Vila-seca per als jocs mediterranis, Tarragona 2018
2014 - En curs
NAM Arquitectura

Es tracta de l'ampliació del pavelló municipal d'esports situat en la població de Vila-seca (Tarragona). L’edifici és un volum lleuger i està format per pòrtics metàl•lics que cobreixen la pista amb una llum lliure de 24,25 metres. El conjunt d'edificis està envoltat perimetralment per una pèrgola per donar un apecte d’unitat entre les peces.

La missió de Windmill ha estat dissenyar una estructura adequada a les necessitats estètiques i funcionals del pavelló, optimitzant les seccions dels perfils, sempre garantint l'estabilitat de tot el conjunt.

Cal destacar el disseny del pòrtic per la cobrició de la pista, on s'ha optat per una biga tipus fink. Aquest element està format per un perfil superior de tres trams, dos muntants i un cable amb un únic maniguet tensor.