Rehabilitació i reforma d'una finca senyorial a València per a la seva utilització com a aparthotel Rehabilitació i reforma d'una finca senyorial a València per a la seva utilització com a aparthotel Rehabilitació i reforma d'una finca senyorial a València per a la seva utilització com a aparthotel Rehabilitació i reforma d'una finca senyorial a València per a la seva utilització com a aparthotel

 
14129
Rehabilitació i reforma d'una finca senyorial a València per a la seva utilització com a aparthotel
2014-2015
SQA Arquitectos

La construcció data de l'any 1900, s'organitza en planta baixa més cinc i el seu ús després de la rehabilitació serà un establiment hoteler. El projecte contempla la rehabilitació de tots els forjats de la planta primera a quarta, incloent una nova i última planta. Aquesta rehabilitació també intervé sobre les cobertes, substituint-les per faldons de traçat similar i menor inclinació.

La missió de Windmill s'ha basat en el reconeixement i la comprovació de tots els elements estructurals de l'edifici, conservant la major part d'aquests, atès que el seu estat de conservació és bo i, d'altra banda, la realització de les intervencions necessàries per complir amb les exigències de la normativa vigent.

Cal destacar la solució adoptada pel reforç dels forjats existents, col·locant de bigues de trencallums i reforços en els pilars de fosa. A més d'aquesta intervenció, es projecta l'execució d'un nou tram de forjat en la planta cinquena, on s'ha optat per un forjat mixt de xapa plegada i formigó sobre corretges d'acer.